Lajlas fotodagbok
11 juni 2011
Utomhuslek kräver ibland en hel del anpassning av miljön för att inte skärmen ska bli för mörk