ägde rum i Södra Åkarps kyrka lördagen den 13 november 2004 klockan 13.30

Dopet Mottagningen Presenterna
Dopklänningen Namnen
Tidningsurklippet är från Sydsvenska Dagbladet 13/11-2004