Fakta

Övre Huset

Gul färg:
Brun färg:

Mått

Vindskivorna (trälisterna högst upp på taket):
...Östra sidan N-biten 4,12 m
...Östra sidan S-biten 4,12 m
...Mittenbiten 1,30 m
...Västra sidan N-biten 4,12 m
...Västra sidan s-biten 5,30 m
...90x20 (94x20 OK) Ena änden fasas 20°

Nedre Huset

Träfärg:
Brun färg: